Wie zijn wij?

Stichting kantoormeubelrecycling is een onafhankelijke stichting opgericht door mensen werkzaam als projectinrichters, producenten, ontwerpers enz in de kantoormeubelbranche die overtuigd zijn van het belang van een duurzame samenleving.


Wat doen wij?

De Stichting draagt zorg voor het afvoeren en hoogwaardig recyclen van kantoormeubilair. Uitgangspunt hierbij is om met zo min mogelijk energieverlies het kantoormeubilair geschikt te maken voor hergebruik of te recyclen om uiteindelijk een zo hoog mogelijke reductie van CO2-uitstoot te realiseren en het gebruik van fossiele grondstoffen terug te dringen.


Waarom doen wij dit?

Momenteel wordt het kantoormeubilair overwegend als “normaal” bouw- en sloopafval aan de afvalverwerkingsbedrijven aangeboden. In de weinige gevallen waarin kantoormeubilair wel gerecycled wordt gebeurd dit op een veel te laagwaardige manier.Onze manier van hoogwaardig recyclen volgens het “Cradle2Cradle” principe levert een grote milieuwinst op ten opzichte van de nu gangbare manier van “recyclen”.